خدمات اصلی ما شامل خالص‌سازی سرب کارگاهی، کنسانتره و بازیافت باتری‌های فرسوده و در نهایت تولید سرب به صورت شمش خالص، تصفیه آنتیموان دار و کارگاهی است. 

تولید انواع شمش سرب:

خالص، تصفیه، کارگاهی، آنتیموان‌دار

خالص‌سازی: 

خالص‌سازی سرب کارگاهی و کنسانتره

بازیافت باتری: 

خالص‌سازی سرب بازیافت شده از باتری‌های فرسوده

تولید انواع شمش سرب: خالص، تصفیه، کارگاهی، آنتیموان‌دار
خالص‌سازی سرب کارگاهی و کنسانتره
خالص‌سازی سرب بازیافت شده از باتری‌های فرسوده
پیمایش به بالا
Scroll to Top