خالص سازی و بازیافت سرب از باتری‌های فرسوده

 

یکی از راهکارهای ما در امین سلفچگان برای کاهش قیمت محصول نهایی شمش سرب خالص، بازیافت باتری‌های فرسوده خودرو و استخراج سرب از آنها است. با این کار، ما هم در کاهش آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از استخراج سرب در معادن، سهم داریم و هم به کاهش ضایعات خودرویی کمک می‌کنیم. 

جالب است بدانید که حدود 70 درصد از وزن باتری فرسوده، قابلیت استفاده مجدد و خالص سازی و استخراج سرب را دارد و می‌توان این چرخه را بارها تکرار کرد. محصول نهایی از این فرایند نیز بسیار با کیفیت و با درصد خلوص بالا و تضمین شده اما با قیمت بسیار کمتر، در اختیار مشتریان و صنایع قرار می‌گیرد. 

به طور کلی سیستم‌های خردایش باتری و بازیافت خمیر بر اساس دو فرایند زیر عمل می‌کنند:

  •  فرایند بازیافت شیمیایی سرب پس از خردایش مکانیکی باتری فرسوده
  •  فرایند بازیافت الکتروشیمیایی سرب پس از خردایش مکانیکی باتری فرسوده

آماده‌سازی خمیر باتری

ورودی فرایند خالص سازی سرب از باتری فرسوده، شامل کلیه باتری‌های تر و خشک یا اتمی خودرو است. این خروجی این فرایند، تولید خمیره‌ای شامل سولفات پلی پروپیلن، سرب فلزی، ابونیت، پلی وینیل کلرید و سایر مواد جدا کننده و محلول سولفات سدیم است.

دیگر گام‌های خالص سازی شامل جدایش خمیره، جدا کننده هیدرودینامیکی با جریان رو به بالا، گوگردزدایی خمیر و تولید سولفات سدیم کریستالیزه می‌باشد. 

پس از این مرحله، سرب از محصول نهایی استخراج و به شکل شمش سرب ناخالص به دست می‌آید. در فاز نهایی نیز این محصول به شمش سرب خالص با درصد خلوص بالا و تضمین شده تبدیل می‌شود. 

 

پیمایش به بالا
Scroll to Top